Steel Plus High
Steel Plus High
Напълни резервоара само 4 пъти годишно и повърхностната вода веднъж на 4-5 седмици. Резултатът? Перфектни растения с минимална поддръжка. Благодарение на Хидро-Плантер тръбите се получава постоянна минициркулация на въздуха и оксигенация на водата и най дълбоките корени, като по този начин се репродуцира природната среда. Това значи, че почвата никога не се изсушава и сплъстява, а системата никога не се чупи. По тази причина растенията в Хидро-плантерите живеят по добре и по дълго.
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High
Steel Plus High