TNK Flex
TNK Flex
TNK Flex е офис стол създаден от Alegre Design, базиран изцяло на докосването като наука. Стол който интуитивно среща нуждите на човека, като се адаптира към тялото му. TNK Flex прави революционна промяна в мебелите на Actiu - ергономичен дизайн пригаждащ се към движенията и характеристиките на седящия.
TNK Flex
TNK Flex
TNK Flex е офис стол създаден от Alegre Design, базиран изцяло на докосването като наука. Стол който интуитивно среща нуждите на човека, като се адаптира към тялото му. TNK Flex прави революционна промяна в мебелите на Actiu - ергономичен дизайн пригаждащ се към движенията и характеристиките на седящия.
TNK Flex
TNK Flex
TNK Flex е офис стол създаден от Alegre Design, базиран изцяло на докосването като наука. Стол който интуитивно среща нуждите на човека, като се адаптира към тялото му. TNK Flex прави революционна промяна в мебелите на Actiu - ергономичен дизайн пригаждащ се към движенията и характеристиките на седящия.