Arc
Arc
Напълни резервоара само 4 пъти годишно и повърхностната вода веднъж на 4-5 седмици. Резултатът? Перфектни растения с минимална поддръжка. Благодарение на Хидро-Плантер тръбите се получава постоянна минициркулация на въздуха и оксигенация на водата и най дълбоките корени, като по този начин се репродуцира природната среда. Това значи, че почвата никога не се изсушава и сплъстява, а системата никога не се чупи. По тази причина растенията в Хидро-плантерите живеят по добре и по дълго. Размери: 52x43 ; 61x51 ; 44x75
Arc
Arc
Размери: 52x43 ; 61x51 ; 44x75
Arc
Arc
Размери: 52x43 ; 61x51 ; 44x75
Arc
Arc
Размери: 52x43 ; 61x51 ; 44x75
Arc
Arc
Размери: 52x43 ; 61x51 ; 44x75
Arc
Arc
Размери: 52x43 ; 61x51 ; 44x75